AIRTOX 13 comfoPEDIC کفی

کفی

پای خود را با این کفی های جدید و بسیار راحت لمس کنید. ساخته شده با کربن فعال.


ایجاد شده است برای ایجاد یک احساس بهزیستی. پاشنه پا ارگونومیک برای بازگشت انرژی. پوشش ویژه سوراخ شده با ویژگی های کنترل آب و هوا. متناسب با بیشتر انواع کفش.

پای خود را با این کفی های جدید و بسیار راحت لمس کنید. ساخته شده با کربن فعال.


ایجاد شده است برای ایجاد یک احساس بهزیستی. پاشنه پا ارگونومیک برای انرژی ...

خواص:
  • کوسن بازگشت انرژی
  • سبک وزن
  • ضد باکتری
  • کنترل بو
  • تنفس
  • ضد ضربه
  • آنتی استاتیک-ESD
اندازه:

37-48

محصولات دیگر در این range